ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002

Σκοπός του παρόντος μηνύματος είναι ο καλύτερος δυνατός συντονισμός αναφορικά με την κατάθεση Δελτίου Απογραφής των γεννημένων το έτος 2002 στους Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης,…

View More ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002