Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων

Ορίζουμε τα παρακάτω Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) για τα Μουσικά Μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2020 και κατανέμουμε τους υποψηφίους…

View More Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων

ΕΠΕΙΓΟΝ_Ενημέρωση για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών 2020-21

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος που διαπιστώθηκε στην εφαρμογή e-eggrafes, το οποίο προέκυψε κατά την προσπάθεια βελτίωσης απόκρισης του συστήματος, παρακαλείσθε να αποστείλετε με…

View More ΕΠΕΙΓΟΝ_Ενημέρωση για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών 2020-21