Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στους Στρατολογικούς καταλόγους

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2024 (γεννημένοι το έτος 2003), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ)…

View More Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στους Στρατολογικούς καταλόγους