Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Το Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την εταιρεία «ΑΡΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕ», θα…

View More Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενισχυτικής Διδασκαλίας