Εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο σχ. έτους 2018-2019.

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Οι υποψήφιοι σε ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο, εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα, ενώ όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία, εξετάζονται και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα, το οποίο μπορεί να είναι Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού.

Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους παρακάτω εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού,………

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ Υ.Α.