Επιλογή Πρακτορείου για Κέρκυρα

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 05 Φεβρουαρίου  2019 στις 14:00 μ.μ. συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την 4μερη  εκδρομή της Β Λυκείου του σχολείου μας στην Κέρκυρα (αρ. πρ. Δ/ντή 3/05-02-2019), σύμφωνα με την §2 του άρθρου 13 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/2017 και την υπ. αρ. 24/29-01-2019 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση των μαθητών.

Η επιτροπή αφού αξιολόγησε τις προσφορές των πρακτορείων:

  1. Ψωμιάδης Travel  
  2. Zorpidis Travel Services   
  3. Byron Tours   
  4. Apollo Travel Services   
  5. Connection Travel
  6. Lemon Greece Travel Services  και
  7. Grecos Travel     

επέλεξε, σύμφωνα με την ανωτέρω προκήρυξη, ως την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με προορισμό το Κέρκυρα αυτή του πρακτορείου Lemon Greece Travel Services (αρ. Πρ. 45/05-02-2019).

Υποβολή ενστάσεων από 06/02/2019 έως 08/02/2019 και ώρα 11.00 μ.μ.