Διδακτικές ώρες

  1. 08.00 – 08.40
  2. 08.50 – 09.30
  3. 09.40 – 10.20
  4. 10.30 – 11.10
  5. 11.20 – 12.00
  6. 12.10 – 12.50
  7. 13.00 – 13.40

Διευθύνσεις webex καθηγητών

Για να συνδεθείτε είτε:

  • επισκευτείτε την σελίδα webex.com και πατήστε join meeting είτε
  • από την εφαρμογή (κινητό ή υπολογιστή) πατήστε αντίστοιχα join meeting

και βάλτε ένα από τα παρακάτω link