Στο σχολείο μας λειτουργεί από το 2019 όμιλος αγωνιστικού Bridge. Στόχος του ομίλου είναι να φέρει τους μαθητές σε μία πρώτη επαφή με το υπέροχο αυτό άθλημα.

Υπεύθυνος λειτουργία ομίλου

Ως υπεύθυνος ορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Λόλας.

Χρόνος λειτουργίας ομίλου

Ο όμιλος λειτουργεί πέραν του διδακτικού ωραρίου και έπειτα από συνεννόηση με τους μαθητές.

Τρόπος συμμετοχής στον όμιλο

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο καθηγητή. Σε περίπτωση ανήλικου, θα χρειαστεί υπεύθυνη δήλωση από τον κηδεμόνα του.

Κόστος συμμετοχής

Ο όμιλος λειτουργεί αποκλειστικά εθελοντικά και δεν κοστίζει τίποτα στους συμμετέχοντες.

Εκπαιδευτές

Στον όμιλο διδάσκουν μόνο διαπιστευμένοι εκπαιδευτές από την Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ. Στα προηγούμενα έτη εκπαιδευτές ήταν οι:

  • Οικονομόπουλος Ιωάννης 2019-2020
  • Οικονομόπουλος Ιωάννης 2020-2021

Αγώνες

Οι μαθητές δύναται να εκδώσουν αγωνιστικό δελτίο στο σχολείο και να αγωνίζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ.

Ασφάλεια – Υγιεινή

Στον όμιλο τηρούνται όλα τα μέτρα υγιεινής σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα.

Υποστήριξη

Όλη η υποστήριξη σε υλικό και εκπαιδευτές παρέχεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ


Στο παρακάτω αρχείο όπως και στην σελίδα τις Ομοσπονδίας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Μπριτζ.