Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται αρκετοί μαθητικοί διαγωνισμοί. Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες: