Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών μπορούν να ενημερώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς

 • εκτός διδακτικού ωραρίου σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται έγκαιρα
 • κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων
 • κατά την ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και στις ώρες που αναγράφονται παρακάτω:

Ώρες υποδοχής κηδεμόνων

ΩΡΕΣ-ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ

  Ώρες διαλειμμάτων

  1. 09.00 – 9.05
  2. 09.50 – 10.00
  3. 10.45 – 10.55
  4. 11.40 – 11.50
  5. 12.35 – 12.45
  6. 13.25 – 13.30

  Υπεύθυνοι/ες Τμημάτων

  ΤμήμαΟνοματεπώνυμο
  Α1Τσελούδη Π.
  Α2Μέλλου Ευ.
  Α3Λόλας Κ.
  Β1Κράντας Στ.
  Β2Μπρούζα Αγ.
  Β3Κωστοπούλου Ευ.
  Γ1Χρυσόπουλος Ιω.
  Γ2Κακαμούκας Β.