Στο σχολείο μας κάθε χρόνο λειτουργούν όμιλοι δραστηριοτήτων.