ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

  1. “Ιστορία και κινηματογράφος”, Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Κάτου Ζωΐτσα
  2. “Bridge στη σχολική μονάδα”, Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Λόλας Κωνσταντίνος
  3. “Η απόλαυση της ανάγνωσης”, Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Πέγιου Αλεξάνδρα