Εισαγωγή Καταρτιζομένων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Η υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου θα γίνει κατά την ίδια ακριβώς περίοδο
υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (μηχανογραφικού
δελτίου πρώτης φάσης) και θα αφορά σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε συγκεκριμένες ειδικότητες
ανά Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

Δημόσια-ΙΕΚ