Εισαγωγή μαθητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Νέα διαδικασία εισαγωγής φοιτητών σε Τµήµατα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ και ΕΔΩ ΤΗΝ Υ.Α.)